Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan pulpeten-smedjan

Olycksfallsförsäkring på förskolan Pulpeten-Smedjan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Pulpeten-Smedjan

Likabehandlingsplan för förskolan Pulpeten-Smedjan

Fotografering på förskolan Pulpeten - Smedjan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Pulpeten - Smedjan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Publicerad: 2 juni 2017