Hälsa och trygghet

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Olycksfallsförsäkring på förskolan Pulpeten-Smedjan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Pulpeten-Smedjan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Pulpeten-Smedjan

Likabehandlingsplan för förskolan Pulpeten-Smedjan

Fotografering på förskolan Pulpeten - Smedjan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Pulpeten - Smedjan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden