Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Omsorg, lek och lärande

Vi uppmuntrar barnen att röra på sig både inne och ute. Vi är ute mycket både på vår gård, i skogen och på andra lekplatser. Vår stora gård har många möjligheter till en varierande lek. Här finns sandlådor, lekredskap, skog, bygghörna och utekök.

Vi väljer att se det rika kompetenta barnet där den pedagogiska miljön ska vara anpassad för varje åldersgrupp och barngrupp.

Detta för att barnen ska få möjlighet till en utforskande och lärande miljö. Att utgå från barnens tankar och teorier är viktiga för oss och att barnen får tid att utforska tillsammans med andra barn och vuxna.

Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation kan vi tillsammans få syn
på barns förmågor och ge utmaningar på rätt nivå. Vi kan också utvärdera och
följa upp våra verksamheter samt varje barns utveckling.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan påryd

Visioner och mål på förskolan Påryd

Det här vill vi på förskolan Påryd

Planer och styrande dokument

Planer och dokument som styr förskolan Påryds verksamhet

Barnets lärande på förskolan Påryd

Inskolning och övergång till förskoleklass

Miljö på förskolan Påryd

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Påryd

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 19 maj 2017