Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Barnets lärande

Vi vill ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att lära. Genom att uppmuntra deras intresse blir lärandet meningsfullt och roligt!

Inskolning

När du som vårdnadshavare och ditt barn möter förskolan för första gången är det en tid av nya intressanta möten som kan kännas pirriga. Under de tre första dagarna är du på förskolan tillsammans med ditt barn. När ni har bekantat er med miljön och personalen, börjar ni lämna ert barn små stunder.

Efter några veckor brukar förskolans rutiner vara kända för barnet och för dig som vårdnadshavare. Förskolan blir en kul och trygg plats för omsorg, lek och lärande.

Övergång till förskoleklass

Närheten till skolan i ett litet samhälle ger oss möjlighet till regelbunden samverkan med förskoleklassen, vilket ger barnen en trygghet inför skolstarten. I skolans gymnastiksal erbjuder vi barnen regelbundet lek och rörelse från 3 års ålder.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan påryd

Visioner och mål på förskolan Påryd

Det här vill vi på förskolan Påryd

Planer och styrande dokument

Planer och dokument som styr förskolan Påryds verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Påryd

Hur vi tänker kring lek och lärande

Miljö på förskolan Påryd

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Påryd

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 19 maj 2017