Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Skyddsombud på förskolan Påryd

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Fler sidor inom om förskolan påryd

Organisation på förskolan Påryd

Så här har vi organiserat oss

Förskolan och vår omgivning på förskolan Påryd

Miljöer inne och ute och runtomkring förskolan Påryd

Kontakta förskolan Påryd

Kontakta förskolan Påryd

Avdelningar på förskolan Påryd

Kontaktuppgifter till förskolan Påryds avdelningar

Senast uppdaterad: 13 oktober 2017
Publicerad: 19 maj 2017