Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Förskolan och vår omgivning

Påryds förskola erbjuder en miljö anpassad för barnen, där de får möjlighet till olika val.

En miljö som skapar trygghet och uppmuntrar till att utforska och upptäcka.

Gården

Vår stora gård har många möjligheter till en varierande lek. Här finns sandlådor, lekredskap, skog, bygghörna och utekök.

Inomhusmiljön

Varje avdelning är åldersanpassad med hemvrå, ateljé, bygglek och material för lek och lärande.

Miljön i närheten av förskolan

Vi har en stor härlig varierad utegård med närhet till skogen. En stor del av vår verksamhet sker utomhus, både på gården och i skogen. I skogen utforskar och upptäcker vi djur och natur.

Kök