Avdelningar på förskolan Påryd

Förskolan Påryd består av två avdelningar. Björnen är för de yngre barnen (1-3 år) och Bävern för de äldre barnen (3-5 år).

Kontaktuppgifter Björnen

Kontaktuppgifter Bävern

Fler sidor inom om förskolan påryd

Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Publicerad: 22 september 2017