Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Om förskolan Påryd

”En trygg miljö som utmanar barnen till lek och utforskande!”

Genom en förberedd och anpassad miljö så utmanas barnen till att utforska och upptäcka. Vår närhet till skog och natur ger oss möjlighet att flytta ut mycket av vår verksamhet. I skogen utforskar och upptäcker barnen tillsammans med pedagogerna och utifrån det arbetar vi vidare.

Vi stödjer vårt arbete genom att aktivt arbeta med läroplanen för förskolan och ger barnen möjlighet att utveckla normer och värden. Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation kan vi tillsammans få syn på barnens förmågor och ge utmaningar på rätt nivå. Vi kan också utvärdera och följa upp vår verksamhet samt varje barns utveckling.

Förskolan ligger mitt i samhället nära skolan. På förskolan finns det två avdelningar, Björnen 1-3 år och Bävern 3-5 år. Maten tillagas på serviceboendet som ligger alldeles intill.

Verksamhetsidé

Vi arbetar med ett projektinriktat arbetssätt. Vi är en miljöcertifierad förskola, vilket innebär att vi arbetar med hållbar utveckling i miljö och naturarbeten. Vi väver in Grön Flagg enligt våra mål i läroplanen.

Att bo och leva i Påryd

Påryd är ett litet samhälle som ligger ca 30 km sydväst om Kalmar. I Påryd bor ca 1000 personer, här finns förskola, skola F-6 och fritidshem. I anslutning till skolan finns utomhusbad, sporthall, bibliotek, elljusspår och pulkabacke. I samhället finns även idrottsplats, kyrka, pizzeria, lantcafé och serviceboende

Organisation på förskolan Påryd

Så här har vi organiserat oss

Förskolan och vår omgivning på förskolan Påryd

Miljöer inne och ute och runtomkring förskolan Påryd

Kontakta förskolan Påryd

Kontakta förskolan Påryd

Avdelningar på förskolan Påryd

Kontaktuppgifter till förskolan Påryds avdelningar