Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan påryd

Olycksfallsförsäkring på förskolan Påryd

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Påryd

Likabehandlingsplan för förskolan Påryd

Fotografering på förskolan Påryd

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Påryd

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 2 juni 2017