Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Hälsa och trygghet

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Olycksfallsförsäkring på förskolan Påryd

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Påryd

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Påryd

Likabehandlingsplan för förskolan Påryd

Fotografering på förskolan Påryd

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Påryd

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden