Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Läsårstider - förskolan Påryd

Här finner ni förskolan i Påryds läsårstider, observera att någon studiedag kan skilja sig mot andra skolor i kommunen.

Förskolans öppettider är 6.00 – 17.00. Förskolans öppettider utgår ifrån
barnens vistelsetider och det finns möjlighet att få barnomsorg till 19.00 vid behov.

Förskolan i Påryd sammarbetar med förskolan i Tvärskog och/eller fritidshemmet på Pårydsskolan under lov till exempel sommarlov och jullov.

En gång per termin har vi en så kallad ”stängningsdag”. Det innebär att all personal har kompetensutveckling. Vi ber alla föräldrar att försöka ordna barnomsorg i egen regi dessa dagar.

Läsår 2020/2021

Hösttermin 2020

18 augusti - 18 december

 • Studiedag 17 september
 • Höstlov 26 oktober - 30 oktober (26 oktober är stängningsdag för fritidshem)

Vårtermin 2021

7 januari - 11 juni

 • Studiedag 7-8 januari
 • Sportlov 22 februari - 26 februari
 • Studiedag och stängningsdag 15 mars
 • Påsklov 6 april - 9 april
 • Studiedag 20 april
 • Lov 14 maj

Hösttermin 2021

23 augusti – 22 december

 • Upptaktsdag 16 augusti (förskolan bemannas enbart av vikarier)
 • Studiedag 20 september
 • Höstlov 1 november - 5 november (1 november är stängningsdag för förskolan)

Vårtermin 2022

11 januari - 17 juli

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Senast uppdaterad: 11 mars 2021
Publicerad: 9 mars 2021