Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Påryd

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.