Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan oxhagen-malmen

Visioner och mål på förskolan Oxhagen-Malmen

Det här vill vi på förskolan Oxhagen-Malmen

Miljö på förskolan Oxhagen-Malmen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Oxhagen-Malmen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 5 februari 2020
Publicerad: 19 maj 2017