Pedagogik, metoder och arbetssätt

Projekt sätts i rörelse genom att processer får kraft från gårdagen, ger idéer till nuet och påverkar morgondagen.

På Förskolan Oxhagen-Malmen har vi ”Stadens områden som pedagogiskt rum i en hållbar framtid” som gemensamt tema. Stadens område undersöks från olika perspektiv, som ett slags paraply där projekten sedan utvecklas under.

Vår gemensamma nyfikenhetsfråga: "Hur får barnen rätt till stadens områden och hur får stadens områden rätt till barnen?" Är ett ställningstagande för att synliggöra barnen i stadens områden och att de både nu och i framtiden kan vara aktiva aktörer i samhället.

Det är av stor vikt att bygga upp en reflekterande kultur där vi är varandras verktyg, tar vara på barns och pedagogers tankar och idéer för att skapa mångfald i undervisningen.

Genom pedagogisk dokumentation skapar vi möjligheter att bygga förbindelse mellan varje barn, gruppen, pedagogerna och det ämne vi valt att undersöka tillsammans. Det ger barnen möjlighet till inflytande genom att pedagogiska processer synliggörs och delas mellan barnen. Det bjuder även in vårdnadshavare och andra att dela vår verksamhet.

Visioner och mål på förskolan Oxhagen-Malmen

Det här vill vi på förskolan Oxhagen-Malmen

Planer och styrande dokument på förskolan Oxhagen-Malmen

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Miljö på förskolan Oxhagen-Malmen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Oxhagen-Malmen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk