Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Verksamhetsgrund och pedagogik - förskolan Oxhagen-Malmen

Organisation och pedagogik är förbundna med varandra. Varje vecka och dag har en tydlig struktur som bygger på vår verksamhetsgrund.

Fler sidor inom om förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan Oxhagen-Malmen

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Om förskolan

Här kan du läsa om förskolan Oxhagen-Malmens enhet

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Oxhagen-Malmen

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Publicerad: 2 november 2020