Tillgänglighet

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för förskolepersonalen, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.

Fler sidor inom om förskolan oxhagen- malmen

Kontakta förskolan Oxhagen-Malmen

Kontakta förskolan Oxhagen-Malmen

Avdelningar på förskolan Oxhagen-Malmen

Våra avdelningar med kontaktuppgifter

Organisation på förskolan Oxhagen-Malmen

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Oxhagen-Malmen

Förskolan och vår omgivning på förskolan Oxhagen-Malmen

Runt förskolan Oxhagen-Malmen finns djur, natur och stadens aktivitet

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 19 maj 2017