Organisation

Organisation och pedagogik är förbundna med varandra. Varje vecka och dag har en tydlig struktur som bygger på vår verksamhetsidé.

Vi följer ett pedagogiskt år för att strukturera det pedagogiska innehållet. Lärande är beroende av sitt sammanhang vi bygger vår verksamhet på olika värden och ställningstaggande som stöder och vägleder oss.

Enhetsförutsättning:

På förskolan Oxhagen-Malmen har vi åldersindelade barngrupper. Organisation av tid, rum, miljö och material har betydelse för hur dagen byggs upp.

Minst en pedagog följer barnen när de byter åldersavdelning.

Måndagar har enheten antingen utvecklingsgrupp eller styrgrupper med olika fokus, ”värdesätta hela dagen”, ”pedagogisk miljö” och ”projekterande arbetssätt”, som personal deltar i.

Måndagar och fredagar har avdelningarna planeringstid, vid de här tillfällena hjälper avdelningarna varandra.

På enheten har vi en pedagogista som har ett särskilt ansvar för att utveckla och samarbeta med samtliga arbetslag i det pedagogiska arbetet.

It-pedagog som finns på enheten har särskilt ansvar för att utveckla digital kompetens för både barn och personal.

Specialpedagogen på enheten har ett särskilt ansvar för specialpedagogiska frågor.

Fler sidor inom om förskolan oxhagen- malmen

Kontakta förskolan Oxhagen-Malmen

Kontakta förskolan Oxhagen-Malmen

Avdelningar på förskolan Oxhagen-Malmen

Våra avdelningar med kontaktuppgifter

Förskolan och vår omgivning på förskolan Oxhagen-Malmen

Runt förskolan Oxhagen-Malmen finns djur, natur och stadens aktivitet

Senast uppdaterad: 6 augusti 2020
Publicerad: 19 maj 2017