Förskolan och vår omgivning

Gris på friluftsområdet Skälby

Vi möter djuren och naturen på Skälby

Vi utformar miljöer som främjar möten, är tillgänglig, flexibel, föränderlig, estetisk och som bär spår av barnens intressen och projekt, så väl inne som ute.

Förskolan Topasen ligger i Oxhagen nära Skälby naturområde. Det bjuder in till många spännande möten med naturen. På Topasen har vi en innergård där vi byggt upp en kreativ miljö som stimulerar till skapande och naturupplevelser.

Förskolan Kungsfågeln ligger i centrala Kalmar i stadsdelen Malmen. I förskolornas närhet finns såväl natursköna miljöer, grönområden och parker som intressanta byggnader, kulturinstitutioner och andra företeelser som bjuder in till ett variationsrikt utforskande.

Fler sidor inom om förskolan oxhagen- malmen

Kontakta förskolan Oxhagen-Malmen

Kontakta förskolan Oxhagen-Malmen

Avdelningar på förskolan Oxhagen-Malmen

Våra avdelningar med kontaktuppgifter

Organisation på förskolan Oxhagen-Malmen

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Oxhagen-Malmen

Senast uppdaterad: 3 januari 2019
Publicerad: 19 maj 2017