Om förskolan Oxhagen-Malmen

Pyssel på innergården

Oxhagen-Malmen består av förskolan Kungsfågeln på Malmen samt förskolan Topasen i Oxhagen.

Förskolan Kungsfågeln har tre förskolor på Malmen, Sunnan/Nordan med två avdelningar, Borgen har en avdelning och Svalan med två avdelningar.

Förskolan Topasen består av sju avdelningar i bostadsområdet Oxhagen, varav femåringarna är på avdelningen Skälbyallén.

Verksamhetsidé

Förskolan Oxhagen-Malmen har "Stadens områden som pedagogiskt rum i en hållbar framtid" som gemensamt tema. Temat ger mångfald av möjligheter att bygga upp en ömsesidighet mellan stadens områden och förskolan.

Valet att koppla samman stadens områden med hållbar framtid är en del i vårt beslut att vara med i Reggio Emilia Institutets inbjudan att tillsammans verka för ett hållbart liv nu och i framtiden.

Att bo och leva i Oxhagen och på Malmen

Oxhagen-Malmens förskolor är centralt belägna i Kalmar. I förskolornas närhet finns såväl natursköna miljöer, grönområden och parker som intressanta byggnader, kulturinstitutioner och andra företeelser som bjuder in till ett variationsrikt utforskande.

Kontakta förskolan Oxhagen-Malmen

Kontakta förskolan Oxhagen-Malmen

Avdelningar på förskolan Oxhagen-Malmen

Våra avdelningar med kontaktuppgifter

Organisation på förskolan Oxhagen-Malmen

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Oxhagen-Malmen

Förskolan och vår omgivning på förskolan Oxhagen-Malmen

Runt förskolan Oxhagen-Malmen finns djur, natur och stadens aktivitet