Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan oxhagen-malmen

Olycksfallsförsäkring på förskolan Oxhagen-Malmen

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Oxhagen-Malmen

Likabehandlingsplan för förskolan Oxhagen-Malmen

Fotografering på förskolan Oxhagen-Malmen

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Oxhagen-Malmen

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 2 juni 2017