Hälsa och trygghet

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Olycksfallsförsäkring på förskolan Oxhagen-Malmen

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Oxhagen-Malmen

Likabehandlingsplan för förskolan Oxhagen-Malmen

Fotografering på förskolan Oxhagen-Malmen

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Oxhagen-Malmen

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden