Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Introduktion och övergång på förskolan Oxhagen-Malmen

På Oxhagen-Malmen har vi utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergångar både mellan avdelningar och till förskoleklass.