Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Oxhagen-Malmen

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till lika behandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter.