Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Oxhagen-Malmen

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till lika behandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter.