Tider och rutiner

Förskolan håller öppet utifrån barnens scheman (vårdnadshavarnas arbetstider), tidigast klockan 06:00 till senast klockan19:00.

En gång per termin har vi en så kallad ”kompetensutvecklingsdag”. Det innebär att all personal har kompetensutveckling. Vi ber alla föräldrar att försöka ordna barnomsorg i egen regi de här dagarna.

Läsårstider 19/20

Läsårstider för läsåret 2019-2020
Höstterminen 2019
20 augusti – 20 december

Lovdagar/studiedagar
19 september (studiedag)
28 oktober – 1 november (höstlov vecka 44)
28 oktober är samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem


Vårterminen 2020
8 januari – 12 juni

Lovdagar/studiedagar
17 – 21 februari (sportlov vecka 8)
16 mars (studiedag, gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem)
17 mars (studiedag)
13 – 17 april (påsklov vecka 16)
22 maj (lovdag)

Läsårstider 20/21

Läsårstider för läsåret 2020-2021
Hösttermin 2020
18 augusti – 18 december

Lovdagar/studiedagar
17 september studiedag
26-30 oktober höstlov
26 oktober samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem

Vårtermin 2021
7 januari – 11 juni

Lovdagar/studiedagar
22-26 februari sportlov
15 mars studiedag och samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem
6-9 april påsklov
20 april studiedag
14 maj lov

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare på förskolan oxhagen-malmen

Anmäla och säga upp plats på förskolan Oxhagen-Malmen

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Sjukanmälan och ledighet på förskolan Oxhagen-Malmen

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

Visning för vårdnadshavare

Information om visning för vårdnadshavare på förskolan Oxhagen-Malmen

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Publicerad: 19 maj 2017