Du som vårdnadshavare

Det är viktigt att vårdnadshavare bjuds in till att vara delaktiga i barnens utbildning som sker på förskolan. Det möjliggör att de erfarenheter barnen erövrar kan användas i andra sammanhang, likväl som erfarenheter från hemmen bidrar i undervisningen på förskolan.

Vi erbjuder

  • föräldramöte
  • utvecklingssamtal, vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår
  • uppföljningssamtal, cirka en månad efter inskolningen
  • vernissage/utställning, sommarfest, drop in fika, visning av årets temaarbeten
  • föräldravisning - en gång per månad har vi föräldravisning, då ges allmän information som följs av en rundvandring. Ansvarig är biträdande förskolechef
  • informationssamtal inför inskolning
  • inskolning/introduktion: Vi eftersträvar gruppinskolningar. Vanligtvis rekommenderar vi en inskolning/introduktion på två veckor, men berodende på barnets ålder och tidigare erfarenheter kan en tredagarsintroduktion räcka.
  • nyhetsbrev-veckobrev-månadsblad. Sammanfattande utdrag ur projektberättelser och informationen mailas till
    vårdnadshavarna.

Tider och rutiner på förskolan Oxhagen-Malmen

Öppettider, stängningsdagar och sammanslagningar

Anmäla och säga upp plats på förskolan Oxhagen-Malmen

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Sjukanmälan och ledighet på förskolan Oxhagen-Malmen

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

Visning för vårdnadshavare

Information om visning för vårdnadshavare på förskolan Oxhagen-Malmen

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor