Vernissage i Norrgårdsparken

vernissage

Kungsfågelns förskola, avdelning Borgen anordnaden under tisdagen den 14 maj den årliga vernissagen.

I år bjöds vårdnadshavare, släkt och vänner till förskolan och den närliggande parken Norrgårdsparken för att besöka barnens utställning av projekt som barnen jobbat med under läsåret. Nyfikenhetsfrågan som barn och pedagoger jobbat med är: "Hur får barnen rätt till staden och hur får staden rätt till barnen." Norrgårdsparken är den plats som valts för att koppla ihop förskola och staden. Vernissagen avslutades med fika i parken tillsammans.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Publicerad: 19 oktober 2021