Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på ögonstenen

Barnets lärande på Ögonstenen

Inskolning och övergång till förskoleklass för förskolan Ögonstenen

Miljö på Ögonstenen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Ögonstenen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020
Publicerad: 29 maj 2017