Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Miljö

Barnen är vår framtid och det är av stor vikt att förskolan arbetar aktivt med miljöfrågor.

Det handlar om att ge barnen en så bra miljö som möjligt att vistas i och också att värna om vår miljö för att vi ska minska den påverkan verksamheten har på vår gemensamma miljö. Vi arbetar för att göra barnen medvetna om vår påverkan på miljön och vårt klimat för en hållbar framtid.

På förskolan Ögonstenen har vi ett hållbart tänkande som genomsyrar vardagen och det handlar om allt från inköp till dagliga aktiviteter tillsammans med barnen. Alla barnen är delaktiga i sorteringen av sopor och vi besöker kontinuerligt miljöhuset i närområdet. Sedan flera år tillbaka deltar vi i kampanjen ”Håll Sverige Rent” där vi ger oss ut tillsammans för att plocka skräp i närområdet. Barnen uppmärksammas då hur mycket skräp som hamnar i naturen.

Vi ger oss ofta ut på utflykter i närområdet - både till fots och med våra fantastiska lådcyklar.

Barnen får förståelse och kunskap för de djur och växter som finns och det ger dem möjlighet att utveckla förståelse och respekt för naturen och dess tillgångar.

”Vi är den första generation som känner av klimatförändringarna och också den sista som kan göra något åt det.” Barack Obama

Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. FN:s definition på hållbar utveckling är:

 "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på ögonstenen

Planer och styrande dokument på Ögonstenen

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Barnets lärande på Ögonstenen

Inskolning och övergång till förskoleklass för förskolan Ögonstenen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020
Publicerad: 5 juni 2017