Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Barnets lärande

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och det vilar ett ansvarsfullt uppdrag på förskolan för att ge barnen en god start i livet.

Lek och lärande två aktiviteter som går hand i hand. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att särskilja dessa aktiviteter. Vi arbetar medvetet med att ge barnen möjlighet att förvärva nya kunskaper på ett lust- och lekfullt sätt. Barnen erövrar nya kunskaper i samspelet med andra och vi ger barnen möjlighet att dela med sig av sina kunskaper till varandra.

Vi lever i en tid där världen utvecklas och förändras snabbt. Genom att pröva och lära sig förmågor som nyfikenhet, problemlösning och ansvar kommer barnen att lättare möta förändringar. Att få behålla sin barnsliga nyfikenhet genom hela skolsystemet önskar vi alla barn i vår verksamhet. När barn är motiverade och upplever det meningsfullt blir lärandet också roligt

Introduktion

Introduktionen, en del barn och du som vårdnadshavare möter förskolan för första gången och andra börjar på sin eller en ny avdelning efter lång ledighet. Det är en tid av nya intressanta möten som kan vara pirriga. Efter några veckor brukar förskolan rutiner vara kända för de flesta barn och dig som vårdnadshavare och förskolan blir en kul och trygg plats för omsorg, lek och lärande.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på ögonstenen

Planer och styrande dokument på Ögonstenen

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Miljö på Ögonstenen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Ögonstenen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 7 mars 2019
Publicerad: 29 maj 2017