Pedagogik, metoder och arbetssätt

På förskolan är målet att lägga grunden för ett livslångt lärande samt att väcka lust och nyfikenhet att samla nya kunskaper och erfarenheter.

Detta gör vi på Ögonstenen genom att tillvarata barnens kompetens, intresse och tidigare erfarenheter. Vi erbjuder flera olika sätt att förvärva ny kunskap och vi ser såväl barnens som pedagogernas olikheter som en möjlighet för att lära och utvecklas av varandra.

Visionen är att låta barnens nyfikenhet driva verksamheten framåt. Barnens tankar och intressen ligger till grund för de planerade aktiviteter som erbjuds i vardagen på förskolan.

Sedan några år tillbaka har Ögonstenens förskola arbetat utifrån metoden ett språkstimulerande arbetssätt på samtliga avdelningar. Vi arbetar aktivt och medvetet med att ge barnen flera olika möjligheter att utveckla ett rikt språk i ett interaktivt samspel.

Vi lever i en tid där världen snabbt utvecklas och förändras och de förutsättningar och möjligheter vi erbjuder barnen i förskoleåldern lägger grunden för ett livslångt lärande.

Planer och styrande dokument på Ögonstenen

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Barnets lärande på Ögonstenen

Inskolning och övergång till förskoleklass för förskolan Ögonstenen

Miljö på Ögonstenen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Ögonstenen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk