Skyddsombud på Ögonstenen

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Fler sidor inom om förskolan ögonstenen

Organisation på Ögonstenen

Här möts barn från olika delar av Kalmar kommun och pedagogerna arbetar för att ge alla barn omsorg och trygghet

Jobba hos oss

Att arbeta på förskolan Ögonstenen

Kontakta förskolan Ögonstenen

Kontakta förskolan Ögonstenen

Avdelningar på Ögonstenen

Kontaktuppgifter till förskolan Ögonstenens avdelningar

Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Publicerad: 29 maj 2017