Organisationen

Ögonstenens förskola har en tydlig struktur som bygger på vår verksamhetsidé. Vi följer vårt årshjul och kulturplan för att strukturera det pedagogiska innehållet.

Pedagogerna organiseras utifrån barnen och barngruppernas olika behov. Vi arbetar för att erbjuda kontinuitet genom att en känd pedagog följer barnen genom förskoleåren, vilket vi vet skapar trygghet för såväl barn som vårdnadshavare. Organisationen anpassas utifrån varje barns individuella behov.

Ögonstenens organisation omfattas av fyra olika hus.

  • Koltrasten på Koltrastvägen 15
  • Kajaken på Granvägen 25
  • Fyren på Granvägen 25
  • Äventyret på Norrlidsvägen 62-64

Även kväll- natt och helgomsorg på Smålands Lejons Väg 15 G och öppna förskolan på Norrlidstorget 3 ingår i Ögonstenens organisation.

Här möts barn från olika delar av Kalmar kommun och pedagogerna arbetar för att ge alla barn omsorg och trygghet. Barnen ges tid för att läsa läxor, leka både inne och ute eller bara vila.

Öppettider

vardagar: måndag - torsdag 16.30- 07.30
veckoslut: fredag 16.30 - måndag 07.30

Fler sidor inom om förskolan ögonstenen

Jobba hos oss

Att arbeta på förskolan Ögonstenen

Kontakta förskolan Ögonstenen

Kontakta förskolan Ögonstenen

Avdelningar på Ögonstenen

Kontaktuppgifter till förskolan Ögonstenens avdelningar

Senast uppdaterad: 15 oktober 2018
Publicerad: 29 maj 2017