Om förskolan Ögonstenen

Ögonstenen är en mångkulturell förskola där språket står i centrum i ett kooperativt lärande.

En förskola i norra centralorten där barnet är i centrum. Belägen intill skog, ängar, hav och miljöer som inbjuder till utflyktsmål.

Förskolan finns mitt i Norrlidens centrum på tre olika adresser, med närhet till skolbibliotek, sporthall, fritidsgård, vårdcentral och familjecentrum. Strax intill ligger Kalmarsundsskolan med förskoleklasser, fritidshemsverksamhet och skola år 1-9.

För att ta dig till Norrliden med buss väljer du 405:an som går från Centralstationen via Hansa City eller Kalmar centrum. Kliv av på hållplatsen som heter Norrlidens centrum och efter en kort promenad är du framme vid Ögonstenens förskola.

På förskolan Ögonstenen finns följande verksamheter:

  • Förskola 1 - 5 år på Koltrastvägen 15, Granvägen 25

Under läsåret 2018/2019 är förskolans gemensamma tema Sagan. Varje avdelning väljer själva vilken saga de utgår ifrån.

På förskolan Ögonstenen arbetar alla avdelningar utifrån ett språkstimulerande arbetssätt sedan flera år tillbaka. Metoden är väl förankrad och de senaste åren har det varit grunden i förskolans gemensamma tema sagan. I och med den mångfald som berikar förskolan får språket stort utrymme under alla aktiviteter på förskolan, både modersmålet och svenskan.

Barnen på Ögonstenen arbetar temainriktat utifrån ett språkstimulerande arbetssätt. Temat varierar från år till år beroende på de intressen som finns i gruppen. Samtliga ämnen i läroplanen integreras i barnens lekfulla, utforskande och utmanande undervisning.

Ögonstenens personal har genomgått en kompetensutveckling i matematiklyftet och även matematiken följer barnen i alla aktiviteter under dagen på förskolan. Arbetet med att integrera matematiken i meningsfulla aktiviteter är ett ständigt pågående projekt.

Pedagogerna på förskolan Ögonstenen arbetar med naturvetenskap och teknik.

Som stöd använder vi oss bland annat av Skolverkets rekommenderade material.

Lek och lärande är viktiga aktiviteter i vardagen. På förskolan Ögonstenen ses dessa som en enhet och det är av stor vikt att barnen ges utrymme att leka och lära tillsammans. Pedagogerna på förskolan är närvarande i barnens lekar och intar olika roller som behövs för att leken ska utvecklas. Det kan behövas en regissör, en aktör eller bara en intresserad publik.

Förskolan är organiserad i grupper med yngre barn (1-3 år) och äldre barn (4-5 år). De yngsta barnen är placerade på Granvägen/Fyren och på Koltrastvägen. De äldre barnen är placerade på Granvägen/Kajaken. När barnen byter avdelning från yngre- till äldregrupp följer alltid en pedagog med.

Organisation på Ögonstenen

Här möts barn från olika delar av Kalmar kommun och pedagogerna arbetar för att ge alla barn omsorg och trygghet

Jobba hos oss

Att arbeta på förskolan Ögonstenen

Kontakta förskolan Ögonstenen

Kontakta förskolan Ögonstenen

Avdelningar på Ögonstenen

Kontaktuppgifter till förskolan Ögonstenens avdelningar