Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på ögonstenen

Olycksfallsförsäkring på Ögonstenen

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Diskriminering och kränkande behandling på Ögonstenen

Likabehandlingsplan för förskolan Ögonstenen

Fotografering i förskolan på Ögonstenen

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på Ögonstenen

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Publicerad: 2 juni 2017