Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Diskriminering och kränkande behandling på Ögonstenen

Det vilar ett ansvar på förskolan att varje år upprätthålla en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Alla barn i förskolan har samma rättigheter.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på ögonstenen

Olycksfallsförsäkring på Ögonstenen

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Fotografering i förskolan på Ögonstenen

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på Ögonstenen

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020
Publicerad: 31 maj 2017