Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Diskriminering och kränkande behandling på Ögonstenen

Det vilar ett ansvar på förskolan att varje år upprätthålla en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Alla barn i förskolan har samma rättigheter.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på ögonstenen

Olycksfallsförsäkring på Ögonstenen

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Fotografering i förskolan på Ögonstenen

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på Ögonstenen

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 11 juni 2020
Publicerad: 31 maj 2017