Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Visioner och mål

Staket med bokstäver

Vår verksamhetsidé. ”Glädje, nyfikenhet och framtidstro, väcker lusten att leka och lära” ger rika tillfällen till upptäckande och lärande för barnen.

GLÄDJE:

  • Att släppa kontrollen en stund genom att skapa och ta vara på små ögonblick av tokiga infall
  • Att ha en vi-känsla och ha roligt ihop
  • Att se någon lyckas med något den inte kunnat förut

NYFIKENHET

  • Vi skapar förutsättningar för barnen att vara nyfikna och uppmuntrar deras upptäckarlust
  • I möten med andra människor upptäcker vi olika tankar och strategier

FRAMTIDSTRO

  • Positiva upplevelser här och nu
  • Ge barnen en god självbild och tro på sig själva och sin förmåga att påverka sin framtid

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan ljusstaden

Planer och styrande dokument på förskolan Ljusstaden

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Barnets lärande

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Ljusstaden

Omsorg, lek och lärande

På många sätt arbetar avdelningarna sedan under året vidare i olika projekt, med sagor som utgångspunkt

Miljö på förskolan Ljusstaden

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Ljusstaden

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020
Publicerad: 23 januari 2018