Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Barnets lärande

Vi lever i en tid där världen utvecklas och förändras snabbt.

Genom att pröva och lära sig förmågor som nyfikenhet, problemlösning och ansvar kommer barnen att lättare möta förändringar. Att få behålla sin barnsliga nyfikenhet genom hela skolsystemet önskar vi alla barn i vår verksamhet. När barn är motiverade och upplever det meningsfullt blir lärandet också roligt.

Utepedagogik är en stor del av vår verksamhet och ”Det du inte kan göra inne kan du göra ute” – blir därmed ett tillägg i utforskandet och lärandet tillsammans med barnen. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som en del av vårt pedagogiska förhållnings sätt och synliggör på det sättet barnens kunskapandet och lärandet. Vi har alltid lärandet i fokus – och fokus på hur vi på många olika sätt lär och ger barnen bästa möjlighet till lärande ex demokrati, empati, matematik, svenska, skapande, naturvetenskap och teknik!

För oss är det viktigt att se att olikheter föder kreativitet, delaktighet, respekt, nyfikenhet och att vi lär av varandra och för livet

Introduktion

Introduktionen, en del barn och du som vårdnadshavare möter förskolan för första gången och andra börjar på sin eller en ny avdelning efter lång ledighet. Det är en tid av nya intressanta möten som kan vara pirriga. Efter några veckor brukar förskolan rutiner vara kända för de flesta barn och dig som vårdnadshavare och förskolan blir en kul och trygg plats för omsorg, lek och lärande.

Övergång till förskoleklass

När barnet fyller 6 år är det dags att börja förskoleklass. Vi samarbetar med pedagogerna på berörda skolor. En rutin gällande övergång till förskoleklass finns. Här ingår ett antal besök på blivande skola i sällskap med nuvarande pedagoger. Barnen får ta del av skolans miljö, rutiner och lokaler tex gymnastiksal, matsal och skolgården. Det ingår även besök av blivande pedagog på förskolan där ”lära känna samtal” sker ihop med föräldrar och nuvarande personal.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan ljusstaden

Visioner och mål på förskolan Ljusstaden

Förskolan Ljusstaden visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Ljusstaden

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande

På många sätt arbetar avdelningarna sedan under året vidare i olika projekt, med sagor som utgångspunkt

Miljö på förskolan Ljusstaden

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Ljusstaden

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020
Publicerad: 23 januari 2018