Pedagogik, metoder och arbetssätt

Barn som vinkar

På Förskolan Ljusstaden vill vi att verksamheten är rolig, trygg, utmanande och lärorik. Vi vill att alla känner glädje och vi möter alla med respekt Vår verksamhetsidé är: Glädje, Nyfikenhet och Framtidstro, väcker lusten att leka och lära.

Måndagar och fredagar har personalen, i olika konstellationer och forum arbetsgrupper, reflektion och planering. Några av fredagens arbetsgrupper är: matematik, svenska, IT, jämställdhet och utvecklingsgrupp.

Vi arbetar för en organisation där alla känner sig delaktiga, är viktiga och att vi lär av varandra. Alla är vi olika och därför lika!

Visioner och mål på förskolan Ljusstaden

Förskolan Ljusstaden visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Ljusstaden

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Barnets lärande

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Ljusstaden

Omsorg, lek och lärande

På många sätt arbetar avdelningarna sedan under året vidare i olika projekt, med sagor som utgångspunkt

Miljö på förskolan Ljusstaden

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Ljusstaden