Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Organisation

På förskolan Ljusstaden bedrivs utbildning och undervisning i två hus – Ljusglimten och Satelliten. Till enheten hör också pedagogisk omsorg.

I vår organisation eftersträvar vi så långt det är möjligt, avdelningar med åldershomogena grupper av barn. Detta för att varje barns förmåga och kompetens ska kunna mötas och utvecklas i samspel med jämnåriga kamrater, en anpassad utmanande miljö och i projektarbeten.

Åldersfördelningen i barngrupperna ser olika ut från år till år, beroende på antal barn i de olika åldrarna.

 

Fler sidor inom om förskolan ljusstaden

Förskolan och vår omgivning på förskolan Ljusstaden

Lärmiljön ska inbjuda både till lek och lugn

Kontakta förskolan Ljusstaden

Kontakta förskolan Ljusstaden

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan Ljusstaden avdelningar

Skyddsombud

Förskolan Ljusstaden skyddsombud, uppgifter och kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 26 maj 2020
Publicerad: 23 januari 2018