Förskolan och vår omgivning

Våra lärmiljöer på förskolan Ljusstaden är trygga, genomtänkta, funktionella, flexibla och utgår från barnens behov – detta gäller får såväl ute som innemiljö. Lärmiljön ska inbjuda både till lek och lugn. Miljön ska inspirera till kreativitet samt skapa glädje och inspiration.

Fler sidor inom om förskolan ljusstaden

Organisation på förskolan Ljusstaden

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Ljusstaden

Kontakta förskolan Ljusstaden

Kontakta förskolan Ljusstaden

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan Ljusstaden avdelningar

Skyddsombud

Förskolan Ljusstaden skyddsombud, uppgifter och kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020
Publicerad: 23 januari 2018