Om förskolan Ljusstaden

Verksamhetsidé

”Glädje, nyfikenhet och framtidstro, väcker lusten att leka och lära” ger rika tillfällen till upptäckande och lärande för barnen.

Hos oss är alla lika viktiga och en del i ett sammanhang och ”tillsammansskap”; barn, vårdnadshavare och personal.

Vi ser att "alla barn är allas barn" dvs vi har ett gemensamt ansvar för att alla barns dag blir så bra den bara kan bli! För oss är det viktigt att se att olikheter föder kreativitet, delaktighet, respekt, nyfikenhet och att vi lär av varandra och för livet. Alla är vi olika och därför lika!

Att bo och leva i

Ljusstaden ligger i norra Kalmar, med närhet till affärer, vård och omsorg, service och skolor. Ljusstaden ligger på gångavstånd från golfbana och strövområdet Värsnäs. In till Kalmar centrum finns det fina cykelvägar och täta bussförbindelser.

Organisation på förskolan Ljusstaden

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Ljusstaden

Förskolan och vår omgivning på förskolan Ljusstaden

Lärmiljön ska inbjuda både till lek och lugn

Kontakta förskolan Ljusstaden

Kontakta förskolan Ljusstaden

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan Ljusstaden avdelningar

Skyddsombud

Förskolan Ljusstaden skyddsombud, uppgifter och kontaktuppgifter