Hälsa och trygghet på förskolan Ljusstaden

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Olycksfallsförsäkring på förskolan Hälsa och trygghet på förskolan Ljusstaden

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Ljusstaden

Likabehandlingsplan för förskolan Ljusstaden

Fotografering på förskolan Ljusstaden

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Ljusstaden

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden