Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Ljusstaden

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever ska ha samma rättigheter.