Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Barnets lärande

Barn lär i relation till varandra, miljön och pedagogerna.

Barn som vuxna knyter ständigt an till och skapar relationer till den omgivande
miljön. Därför dokumenterar vi relationerna mellan barnen och det som pågår
runt omkring. Genom reflektion och dialog får vi syn på barnens behov, frågor
och erfarenheter vilka sedan verksamheten utgår ifrån.

Inskolning

På vår förskola använder vi gruppinskolning eller en till en inskolning beroende på när under terminen ni startar. Vi strävar efter att såväl barn som vårdnadshavare ska känna sig trygg efter sin i regel två veckors inskolning. Genom gruppinskolning får ni som vårdnadshavare möjlighet att lära känna ert barns kamrater och dess vårdnadshavare.

Vi erbjuder ett inskolningssamtal innan ni startar hos oss där vi tillsammans planerar inskolningen kring ert barn. Ni får kännedom om förskolans organisation och rutiner och ni får möjlighet att berätta om just ert barns utveckling och behov. Efter att barnet har gått en tid hos oss har vi ett uppföljningssamtal där vi utvärderar inskolningen och er upplevelse kring förskolan.

Övergång till förskoleklass

I nära samarbete med Rektor och lärare från Förskoleklassen på Ljungbyholmsskolan planerar och genomför vi tillsammans en trygg övergång
till skolans värld. Barnen får möta de andra 6-åringarna som ska börja i samma
klass. Lärarana från Förskoleklassen kommer på flera besök under våren till
Förskolan. Förskolan och Förskoleklass gör vad vi kallar barnbyte, de barn som
tidigare har lämnat förskolan får komma tillbaka under några förmiddagar och då
går de nya grupperna som ska börja i Förskoleklassen under samma tid och
träffar då sina nya lärare. Barnen går under våren och äter i matsalen under
2-3 tillfällen för att lära känna miljön och de som jobbar där.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan ljungbyholm

Visioner och mål på förskolan Ljungbyholm

Det här vill vi på förskolan Ljunbyholm

Planer och styrande dokument på förskolan Ljungbyholm

Planer och dokument som styr förskolan Ljungbyholms verksamhet

Miljö på förskolan Ljungbyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Ljungbyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 3 januari 2018
Publicerad: 18 maj 2017