Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Tillgänglighet

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för förskolepersonalen, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.

Fler sidor inom om förskolan ljungbyholm

Organisation på förskolan Ljungbyholm

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Ljungbyholm

Förskolan och vår omgivning på förskolan Ljungbyholm

Förskolan Ljungbyholms miljöer och omgivning

Kontakta förskolan Ljungbyholm

Kontakta förskolan Ljungbyholm

Avdelningar på förskolan Ljungbyholm

Kontaktuppgifter till förskolan Ljungbyholms avdelningar

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 18 maj 2017