Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Organisation

På Ljungbyholms förskola arbetar pedagogerna i storarbetslag
för att skapa en helhet för barnen över tid.

Vi jobbar åldersindelat i så stor uträckning som möjligt för att kunna skapa pedagogiska miljöer som är anpassade för respektive ålder.

Två av enhetens förskollärare arbetar på Öppen förskola på familjecentrum. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar i nära samarbete med barnhälsovård, mödrahälsovård och socialtjänsten.

Fler sidor inom om förskolan ljungbyholm

Senast uppdaterad: 5 september 2019
Publicerad: 18 maj 2017