Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Förskolan och vår omgivning

Inomhusmiljö förskolan Ljungbyholm

Våra förskolor i Ljungbyholm är relativt nybyggda och vi strävar efter att våra pedagogiska miljöer ska vara tillgängliga och inbjudande
men också erbjuda stimulans och utveckling.

Vårt mål är att ha tydliga miljöer anpassade efter barnens ålder och utveckling.

Inomhusmiljön

Kunskap uppstår i mötet med andra människor, miljöer och material och tillsammans gör vi pedagogiska ställningstaganden som ligger till grund för varför det ser ut på ett visst sätt i den pedagogiska miljön.

Miljön i närheten av förskolan

Vi använder oss i stor utstäckning av de omgivningar som finns på gångavstånd runt förskolorna. Skolskogen, naturskyddsområdet Prästgårdsängen och Ljungbyån är välbesökta platser där våra barn får utforska djur och natur.