Avdelningar på förskolan Ljungbyholm

De olika verksamheterna på Förskolan Ljungbyholm hittar du i tre hus: Fruskogen, Ängsbacken och Kastanjen vilka tillsammans har 10 avdelningar. Barnen går i åldersindelande grupper respektive yngre och äldrebarnsgrupper.

Öppen  förskola finner ni i kommunhuset i Ljungbyholm, Harbyvägen 3.

Fler sidor inom om förskolan ljungbyholm

Senast uppdaterad: 18 januari 2019
Publicerad: 18 maj 2017