Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Om förskolan Ljungbyholm

Illustrationsbild plusplus

Vår vision är att skapa en förskola som genomsyras av glädje, delaktighet, samhörighet, kreativitet och lust att lära.

För oss är det viktigt med varje individs rätt att vara olik och att få möjlighet att bli
sitt bästa jag, oavsett om du är barn eller vuxen.

Barn lär i relation till varandra, miljön och pedagogerna. Barn som vuxna knyter ständigt an till och skapar relationer till den omgivande miljön. Därför dokumenterar vi relationerna mellan barnen och det som pågår runt omkring. Genom reflektion och dialog får vi syn på barnens behov, frågor och erfarenheter vilka sedan verksamheten utgår ifrån.

Verksamhetsidé

I vår verksamhet utgår vi från barnens intresse och lust att lära. Genom att arbeta med projekt och pedagogisk dokumentation skapar vi en möjlighet
för varje enskilt barn att utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar.

Att bo och leva i Ljungbyholm

Ljungbyholm är ett samhälle cirka 1,5 mil sydost om Kalmar. Ljungbyholm
är den befolkningsmässigt största tätorten i den södra kommundelen, eller Södermöre som området heter. I Ljungbyholm bor ca 2500 personer och här finns väl utbyggd kommunal service såsom förskola, skola (F-9), fritidshem, bibliotek, sporthall, familjecentral och Södermöre för alla. I Ljungbyholm finns också tillgång till tandläkare, hälsocentral, apotek, kyrka, livsmedelsbutik och café. Det finns också en väl utbyggd allmän kommunikation till och från Ljungbyholm.

På familjecentrum finns mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. Öppen förskola är en avgiftsfri verksamhet som leds av två förskollärare och är en träffpunkt för barnfamiljer. Här kan nya kontakter knytas.

Organisation på förskolan Ljungbyholm

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Ljungbyholm

Förskolan och vår omgivning på förskolan Ljungbyholm

Förskolan Ljungbyholms miljöer och omgivning

Kontakta förskolan Ljungbyholm

Kontakta förskolan Ljungbyholm

Avdelningar på förskolan Ljungbyholm

Kontaktuppgifter till förskolan Ljungbyholms avdelningar