Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan ljungbyholm

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Ljungbyholm

Likabehandlingsplan för förskolan Ljungbyholm

Sekretess på förskolan Ljungbyholm

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Fotografering på förskolan Ljungbyholm

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Olycksfallsförsäkring förskolan Ljungbyholm

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Senast uppdaterad: 3 januari 2018
Publicerad: 2 juni 2017