Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan ljungbyholm

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Ljungbyholm

Likabehandlingsplan för förskolan Ljungbyholm

Sekretess på förskolan Ljungbyholm

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Fotografering på förskolan Ljungbyholm

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Olycksfallsförsäkring förskolan Ljungbyholm

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Senast uppdaterad: 22 mars 2021
Publicerad: 2 juni 2017